De fasadarbeten som pågått på Villa Amlis under sommaren har nu slutförts, fasaden blev vit och smälter bra in i gatubilden. Huset som byggdes 1929 för Sollentuna elverk, ser modernt ut och förväntas överleva sin 100 års dag. Då vi köpte in huset var det för att bredda Engelbrekts väg, och få en ny detaljplan, själva huset skulle rivas. Någon ny detaljplan blev det inte för kv. tuben närmast järnvägen pga. riksintressen i ett tredje spår. Istället blev det renovering av det befintliga huset. Nu när vi ser det färdiga resultatet är vi väldigt nöjda.

Fasaden klar från gården