Historik

Knut Olsson den äldre längst till höger och hans hustru Amles Olsson samt sonen Knut Olsson den yngre bredvid modern. Entreprenörsandan har funnits med i fyra generationer sedan Knut Olsson den äldre grundade företaget år 1920. Vad som började med vedhandel övergick sedan till plåtslageri och det blev industriverksamhet då Knut Olsson den yngre grundade Kocoverk på 1950-talet.

Första verkstaden i Knivsta.

 

I denna verkstad bedrevs plåtslageri från 1926 till 1942

 

 

Familjen Knut Olsson byggde ett bostadshus i Sollentuna som också inhyste ett plåtslageri i bottenvåningen.

 

 

 

 

 

Kocoverks industrifastighet på Engelbrektsväg i Sollentuna.

 

 

Trafiken på 1920-talet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knut Olsson den yngre grundade industriverksamheten Kocoverk i början av 1950-talet. Kocoverk hade stor framgång och hundratalet anställda under sina glansdagar. Först kom byggtorken, tätt följd av ånggeneratorn och torkskåpet. Därefter utvecklades flygplansvärmaren och flygplanskylan som användes när flygplanen stod på plattan. Den stora framgången blev byggtorken som såldes i hela Europa och även till Korea, Japan och Canada. Med Östblocket gjordes sk bytesaffärer, dvs motköp, men det blev inte så mycket av motköp. Till Polen såldes tusentals byggtorkar och ånggeneratorer utan motköp.

 

 

 

När företaget grundades på 1920-talet var plåtslageri dess huvudsakliga verksamhet. När Knut Olsson den yngre tog över efter sin far Knut Olsson den äldre, utvecklade han en verkstadsindustri, under namnet Knut Olsson & Co Verkstäder, som så småningom förkortades till KOCOVERK. När Knut Olsson den yngre lämnade över driften till dagens tredje företagsgeneration ändrades verksamheten från mekanisk verkstad till fastighetsbolag, Knut Olsson & Co AB. För några år sedan ändrades namnet till Knut Olsson Fastigheter AB.

Företagets logotype har utvecklats och förändrats med verksamheten. Nedan visas några exempel på hur logotypen har sett ut genom åren.

Logo_1

Logo_2

 

Logo_3.

KnutOlssonF_logo_liten_brev_cmyk

Information / Nyheter

Sollentuna Kontorshotell håller öppet

Sollentuna Kontorshotell håller öppet som vanligt mellan kl 09:00-17:00 för våra hyresgäster såväl som för våra hyresgästers kunder. Ni är alltid varmt välkommen till oss! För er information och säkerhet har vi vidtagit en förhöjd hygiennivå med anledning av rådande...

läs mer