På tisdag 30 oktober kommer SEOM (Sollentuna Energi och Miljö) stänga av fjärrvärmeleveransen till Turebergs alle 2, Engelbrekts väg 6, Engelbrekts väg 9–15 samt Engelbrekts väg 17 mellan 08.00-20.00. Detta innebär att det inte kommer finnas värme eller varmvatten till dessa lokaler. Fjärrvärmeleveransen stängs av då SEOM skall utföra reparations och underhållsarbeten. Försörjning av kallvatten berörs ej.