Vi hälsar Motorkompaniet välkomna till Engelbrekts väg 21, de kommer att bedriva försäljning av bilar.

Vi vill också hälsa Taxibud 1 välkomna till Engelbrekts väg 19, de har serviceverkstad för egna fordon.

På Engelbrekts väg 17 har Preo Sweden AB flyttat in, de bedriver coaching för arbetssökande.