Gavelokal November 2015

Platsbesök på byggarbetsplatsen, den nya fastigheten tar form och etapp 1 som är uthyrd till Pilot Nordic blir klar till jul, medan etapp 2 som fortfarande finns ledig för uthyrning beräknas klar till månadskiftet februari mars 2016.

Intressenter kan läsa mer under våra lediga lokaler.