Gavellokalen tar form

Platsbesök på byggarbetsplatsen, den nya fastigheten tar form och etapp 1 som är uthyrd till Pilot Nordic blir klar till jul, medan etapp 2 som fortfarande finns ledig för uthyrning beräknas klar till månadskiftet februari mars 2016. Intressenter kan läsa mer under...

Ombyggnad av lokal till BDO

Nu är vi i full gång att totalrenovera och bygga om lokal till BDO i Bv på Turebergs allé 2. BDO har varit hyresgäster hos oss sedan 80-talet och utökar nu med 185 kvm kontor p g a utökning av redovisningstjänster. Projektledare hos Knut Olsson Fastigheter är Marie...