Gavellokalen tar form

Platsbesök på byggarbetsplatsen, den nya fastigheten tar form och etapp 1 som är uthyrd till Pilot Nordic blir klar till jul, medan etapp 2 som fortfarande finns ledig för uthyrning beräknas klar till månadskiftet februari mars 2016. Intressenter kan läsa mer under...

Maskingatan 6

Nu har vi börjat gjuta grunden och stommen börjar resas. Projektet följer sin tidplan. Tätt hus beräknas till oktober. Vilket är tur då taklagsfesten ska hållas inne i det nya huset.