Besiktning Märsta 17 3 2015-10

Besiktningsgruppen var på plats och gjorde en första förbesiktning.

Vi har rullande besiktningar med tre veckors intervaller fram till slutbesiktningen.

Projektet följer tidplanen, slutbesiktning vecka 51.