BDO Kök 2015

Nu är projektet klart och BDO:s företagservice har flyttat in i nya fräscha lokaler.

Diverse bokförings och skattemässiga frågor diskuteras i korridoren huruvida momsen ska vara 12 eller 25% vid representation.