Knut Olsson Fastigheter

 Lokaler

Knut Olsson Fastigheters största affärsområde är kommersiella lokaler. Hos oss finns bl a kontor, butiker, garage, verkstäder, enklare produktion, utbildningslokaler och motionsanläggningar.

 

 

För mer information kontakta: Marie Hillström på 08-505 330 00 eller marieh@knutolsson.se Elisabet Mattsson på 08-505 330 00 eller elisabet@knutolsson.se

Information / Lokaler

Nu blir det grönt

Nu när faran för nattfrost är over anläggs de gröna delarna av utomhusmiljön på Maskingatan 6. Det blir gräsmattor, häckar och...

läs mer