Hus att trivas i

Bostäder

I dag finns endast ett fåtal bostäder och samtliga är uthyrda. I början av 2012 antogs en ny detaljplan som medför uppförande av ca 80 bostäder inom kvarteret Tappen i Sollentuna. När dessa har börjat projekteras kommer man att kunna följa projektet här.

perspektiv horn

Information / Bostäder

Start projektmöte

Nu startas förstudien för bostadsprojektet Engelen upp. Bostäder i kvarteret tappen kommer uppföras, ett 90-tal lägenheter fördelat på ettor  tvåor och treor. Projektet kommer kunna följas här på hemsidan. Intresseanmälan skickas till bostad@knutolsson.se  ...

läs mer